روزهـــ...ـا

...الهــــی.. گـاهـــی نگـاهــی

روزهـــ...ـا

...الهــــی.. گـاهـــی نگـاهــی

روزهـــ...ـا

همین یک لحظه را دریاب
که فردا قصه‌اش فرداست...

بایگانی
آخرین مطالب
آخرین نظرات

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۹ ثبت شده است

سرمد

۱۷
مرداد

خبر خبر، خبری شد خبری عاقبت          
بیا بیا که مریض است اینجانبت...

Beautiful

جهان جهان بنخواهم چو به من ننگری .. هر دو جهان بنخواهم تو به من ننگری...

 

عیدتون مبارک..:-)

  • روزمرگی

چرخ

۱۰
مرداد

چه کج رفتاری ای چرخ!                    

چه بد کرداری ای چرخ!          

سر کین داری ای چرخ!

          نه دین داری

                              نه آیین داری(نه آیین داری) ای چرخ....

عارف قزوینی

Life

♫ سر کین داری ای چرخ.. شجریان

 

♫ هنوزم فانوس این دهکده ام.. اصحابی

 

 

پ ن:

 فقط امید میتونه باشه چراغ این شبا...

  • روزمرگی