روزهــــا

الهــــی.. گـاهـــی نگـاهــی...

روزهــــا

الهــــی.. گـاهـــی نگـاهــی...

روزهــــا

دلخوش گرمای کسی نیستم
آمـده‌ام تـا تــــو بسوزانی‌ ام...


رمان(های) شهریور ماه..
دزیره

خانم L

آخرین مطالب

آخرین نظرات

دورهمی

شنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۰۸:۰۲ ق.ظ
تو برنامه دورهمی.. مهران مدیری به محض اینکه حس میکرد مهمونش دپرس و غرولند کنان به نظر میاد.. میپرسید احساس پیری میکنی؟!
دقیقا حالت اون مهموناشو دارم!

زندگی خودش به قدر کافی دردناک هست.. همیشه سعی کن دیگرانو ناراحت نکنی.. حسادت نورزی.. فوضولی نکنی...
لبخند و آرامش ببخشی ..حتی شده واسه چند لحظهخدایا رحمی کن...
۹۵/۱۱/۳۰
روزمرگی